Kvie Sø

Om søen

Lige nord for byen Ansager ligger den populære sø "Kvie Sø",  i naturskønne omgivelser.

Det er en cirkelformet fredet sø på ca. 30 ha. Den har hverken tilløb eller afløb og er ved en dæmning i sydvest afskåret fra et moseområde.

Søen er klarvandet, 2,5 m dyb og er en af de sjældne lobeliesøer vi har i Danmark, - meget næringsfattig og sur.

Søen er dannet ved vinderosion efter sidste istid og blev fredet i 1947. Den har videnskabelig interesse bl.a. på grund af den sjældne vandplante "gulgrøn brasenføde" og er omgivet af indlandsklitter. 

Om sommeren fungerer Kvie Sø som områdets badestrand med tilhørende badebro. 

Der er af Hjerteforeningen anlagt vandrestier omkring søen på 2- 4 km., som er perfekt til gåture året rundt. 

I løbet af året afholder vi diverse vandreture omkring søen med en naturvejleder, der kan fortælle en masse om områdets historie. 

Se mere om vores vandreture med naturvejleder HER.