Naturen omkring

Lidt om naturperle Kvie Sø

Kvie Sø ligger i Varde Kommune nord for Ansager mellem Grindsted og Varde.

Miljøstyrelsen har overvåget søens fysisk-kemiske forhold og planter og dyr intensivt gennem mange år.

Tørvegravning tæt på søen
Fra 1944 til midt i 1960’erne blev der gravet tørv i mosen sydvest for Kvie Sø. Søerne i mosen er rester efter de gamle tørvegrave.
For at bevare Kvie Søs unike natur blev den og et 100 meter bredt bælte langs bredden fredet i 1947.  Som led i fredningen blev der bygget en dæmning mellem søen og mosen, så man kunne grave tørv uden at sænke søens vand.
Man går stadig oven på den gamle dæmning på stien langs sydsiden af søen.

Badevandssø
Varde Kommune har målsat Kvie Sø som en såkaldt badevandssø, men det er kun tilladt at bade fra badestranden, der ligger i søens nordlige ende. Det er, fordi de sjældne og truede planter i søen skal beskyttes.

Kvie Sø er en næsten cirkelrund sø og er 30 hektar stor.
Søen er lavvandet, den er i gennemsnit er 1,2 meter dyb og 2,6 meter dyb på det dybeste sted. 

Søen opstod i slutningen af sidste istid for omkring 12.000 år siden, i forbindelse med at en kæmpe isklump smeltede.
Den oprindelige sø var omkring 7 meter dyb, men som følge af aflejringering af organiske materialer er dybden reduceret til det, vi kender i dag.

Kvie Sø befinder sig mellem Grindsted Å mod nordvest og Ansager Å mod sydvest.
Søen ligger på vandskellet mellem de to vandløb, hvilket betyder at der ikke strømmer meget grundvand til søen.

Planter og dyr
Kvie Sø er en af landets mest interessante lobeliesøer. Den sjældne grundskudsplante Gulgrøn Brasenføde har været i søen længe, og den blev også fundet ved den seneste undersøgelse af vandplanter i 2019, sammen med Almindlig Kildemos og Strandbo.

Ved undersøgelsen af fisk i 2017 blev følgende tre arter fundet i søen: Aborre, Gedde og Skalle. 
I 2017 blev bunddyrene ved bredden i Kvie Sø undersøgt. Her blev der fundet 37 arter.
Muslinger er den gruppe med flest dyr efterfulgt af vårfluer, orme, dansemyg og døgnfluer.

Man må ikke fiske eller sejle med motor i Kvie Sø.

Natursti
Der er en natursti hele vejen rundt om søen, som indbyder til dejlige gåture, både sommer og vinter..
Kvie sø er en lille isoleret oase i naturskønne omgivelser, som vi sammen skal passe godt på!

Vil du gerne læse mere om undersøgelser Miljøstyrelsen laver ved Kvie Sø, kan du klikke på linket hernede: 
https://mst.dk/natur-vand/overvaagning-af-vand-og-natur/lokalitetsbeskrivelser/kvie-soe/kort-resum%c3%a9/

 

Gåtur om søen

Kvie Sø byder på en dejlig gåtur rundt om en ad de reneste og mest klarvandede søer i Danmark. Undervejs kan du nyde den farverige og spændende natur, som møder dig langs stierne.

Tag en gåtur
Stien rundt om Kvie Sø er cirka 2,3 km lang. Den er let at færdes på, også med barnevogn. Kvie Sø er en af de få rentvandssøer i Danmark med sjældne planter som lobelie, strandbo og brasenføde. Stien gennem tørvemosen sydvest for søen er cirka 1 km længere. Her vokser tørvemosser, kæruld og soldug – og duftende buske af pors.

Tørvegravning tæt på søen
Fra 1944 til midt i 1960’erne blev der gravet tørv i mosen sydvest for Kvie Sø. Søerne i mosen er rester efter de gamle tørvegrave. Kvie Sø og et 100 meter bredt bælte langs bredden blev fredet i 1947.  Som led i fredningen blev der bygget en dæmning mellem søen og mosen, så man kunne grave tørv uden at sænke søens vand. Man går stadig oven på den gamle dæmning på stien langs sydsiden af søen.

Det øverste billede viser udsigten over Pølmosen som man finder på den længste rute.

Vi har lavet en rutevejledning til de tre forskellige ruter omkring søen som du kan hente her


Overnatning og seværdigheder omkring Varde
Leder I efter overnatningsmuligheder i nærheden af Varde, så tag et kig her: https://www.campaya.dk/Danmark/Region-Syddanmark/Varde/#SearchId=1313049799

Eller kigger I blot efter seværdigheder og oplevelser i nærheden af Varde, så har Campaya mange gode bud her: https://www.campaya.dk/oplevelser-sevaerdigheder-varde.a