Openingstijden 2023

October – 12. november

Vrijdag: 16.30 – 20.00 uur
Zaterdag: 11.30 – 19.30 uur
Zondag: 11.30 – 15.00 uur*
*Brunch vanaf 11.00 uur

Herfstvakantie
(18-22 October)

Woensdag – donderdag: 16.30 – 19.30
Vrijdag: 16.30 – 20.00 uur
Zaterdag: 11.30 – 19.30 uur
Zondag: 11.30 – 15.00 uur*
*Brunch vanaf 11.00 uur

November – december (Kerst)

Gesloten: 13 November – 24 december
en 29 December – 31 januari 2025

Open: d. 25., 26., 27., og 28. december
Elke dag 11.00 – 15.00 uur

KVIE SØ Sådan bliver vejret